Friday, December 27, 2013

recovering.

I'm glad I got to take these photos on Christmas morning. About two hours later, Little Nancy was a very grumpy, sobbing baby. We spent the day in my Mum's house opening presents, eating lots and watching TV but there was a general sense of worry as the day progressed as usually my little girl is the life and soul of the party. 
The past few days have been a messy and tearful recovery but we're nearly there now.


Hope you all had a great Christmas, whether everything went according to plan or not!


1 comment : 1. Chu Hàm nói:
  đồng tâm
  game mu
  cho thuê phòng trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  tư vấn pháp luật qua điện thoại
  văn phòng luật
  số điện thoại tư vấn luật
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  - Được rồi, chúng ta đi thôi, sàng ngày mai ngươi tới gặp Quang thúc lấy dược liệu, giúp ta luyện chế một viên đan dược tứ phẩm.

  Sau đó Nhạc Thành quay trở lại phòng của mình, lúc này sắc triờ đã tối, đêm nay không có gì đặc biệt, Nhạc Thành cũng chuyên tâm ở trong mà tu luyện.

  Sáng ớm hôm sau, Nhạc Thành đi cùng với Quang thúc tiến vào kho dược liệu nhận một đống dược liệu luyện chế đan dược tứ phẩm. Nhìn thấy kho dược liệu này, Nhạc Thành động tâm không thôi.

  Luyện chế đan dược tứ phẩm đối với Nhạc Thành hiện tại mà nói đã không còn là vấn đề gì lớn, một canh giờ chưa trôi qua hắn đã mang đan dược tứ phẩm tới cho Chu Hàm. Theo như lời nói của Quang thúc thì Nhạc Thành biết ở Chu gia có không ít luyện dược sư, sau khi luyện chế xong được bán ở cửa hàng Chu gia để tiêu thụ.

  Luyện dược sư ở Chu gia ít nhất cũng đã ngoài tam phẩm, cao nhất là một ngũ

  ReplyDelete